INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Spotkanie młodych niepełnosprawnych w Futomie”

W dniu 03.03.2020 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Walentego w Futomie, Futoma 6 36-030 Błażowa na realizację zadania publicznego pn.: „Spotkanie młodych niepełnosprawnych w Futomie”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce Rehabilitacja, Wojewódzki Program na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na  lata 2008-2020, Tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z  art. 19a  ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 688 ze zm.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, sekretariat pok. 222 /II piętro/  poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30), drogą elektroniczną na adres e-mailowy: a Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , lub listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów w terminie do dnia 11 maca 2020 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

Do pobrania:


Możliwość zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Podkarpackiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuje, że dnia 3 grudnia 2019r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Poz. 5897 opublikowano ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 25 listopada 2019r. o możliwości zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Podkarpackiego.

Organizacje i organy, o których mowa w art. 44c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1172 z późn. zm.), mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w terminie do 2 stycznia 2020r. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Kandydatami mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych, fundacji, przedstawiciele wojewody oraz jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie Województwa Podkarpackiego.

Pisemne zgłoszenie kandydata powinno zawierać następujące dane:

 1. Imię i nazwisko
 2. Adres do korespondencji
 3. Opis przebiegu pracy zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia należy dokonać na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Hetmańska 9
35-045 Rzeszów

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń.

Do pobrania:


INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Jest taki dzień w roku, gdy jesteśmy wszyscy razem” – wigilijne spotkanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin.

W dniu 18.11.2019 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej, ul. Wiejska 90, 36-100 Kolbuszowa na realizację zadania publicznego pn.: „Jest taki dzień w roku, gdy jesteśmy wszyscy razem” – wigilijne spotkanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce Rehabilitacja, Wojewódzki program na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na  lata 2008-2020, Tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z  art. 19a  ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 688 ze zm.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, sekretariat pok. 222 /II piętro/  poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30), drogą elektroniczną na adres e-mailowy: m Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , lub listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów w terminie do dnia 28 listopada 2019r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

Do pobrania:


INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: Film „Jesteśmy aktywni w ZAZ!”

W dniu 13.11.2019 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu z siedzibą w Jarosławiu, ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław na realizację zadania publicznego pn.: Film „Jesteśmy aktywni w ZAZ!”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce Rehabilitacja, Wojewódzki Program na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na  lata 2008-2020, Tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z  art. 19a  ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 688 ze zm.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, sekretariat pok. 222 /II piętro/  poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30), drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , lub listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów w terminie do dnia 21 listopada 2019 r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

Do pobrania:


INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Uśmiech Dziecka”

W dniu 31.10.2019 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski z siedzibą w Domaradzu, 36-230 Domaradz 335, na realizację zadania publicznego pn.: „Uśmiech Dziecka.”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na stronie internetowej www.rops.rzeszow.pl w zakładce Rehabilitacja, Wojewódzki program na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na  lata 2008-2020, Tryb pozakonkursowy.

Zgodnie z  art. 19a  ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 688 ze zm.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie w siedzibie ROPS (ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów, sekretariat pok. 222 /II piętro/  poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30), drogą elektroniczną na adres e-mailowy: a Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , lub listownie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów w terminie do dnia 07 listopada 2019r. (decyduje data wpływu do ROPS w Rzeszowie).

Do pobrania:

Więcej artykułów…

 1. INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Promocja Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu województwa podkarpackiego poprzez utworzenie materiału promocyjnego i wsparcie merytoryczne kadr WTZ – stres a asertywna komunikacja w pracy.”
 2. INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Dziedzictwo naszego regionu – promocja działalności podkarpackich ZAZ na IV Światowym Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa”
 3. UCHWAŁA Nr 41/1054/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.
 4. Uchwała Zarządu Nr 21/494/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020
 5. INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Koncert osób niewidomych i słabowidzących.”
 6. INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Niech magia Świąt połączy nas – integracyjne spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych.”
 7. INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kolorowe Mikołajki – spotkanie integracyjne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.”
 8. INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Razem łatwiej”.
 9. Uchwała Nr 441/9263/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19.06.2018 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2018 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.
 10. UCHWAŁA Nr 427/8913/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.
Joomla templates by a4joomla

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz TU.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie plików cookies z tej witryny.